Om

”Hennes cellospels djupa och fulla klang imponerade.”   Enköpingsposten, 16 augusti 2017. 

”Hanna svarade för ett fantastiskt cellospel som klädde orden i toner på ett vidunderligt sätt.”    Aspelands musikförening, 16 oktober 2013.  

”deklamationer, endast ackompanjerat av en improviserande solocello… och Bellmans epistlar och sånger ackompanjerades förnämligt av gitarr, cello och violin.”    Meddelelser fra Selskabet Bellman i Danmark, 2020, nr. 102. 

Lyssna (länkar till Youtube)

Claude Debussy: Sonat för cello och piano i d-moll. Hanna Bendz, cello. Bernt Wilhelmsson, piano.

Sergej Rachmaninov: Vocalise. Hanna Bendz, cello. Jonas Marmbrandt, piano.

Carl Michael Bellman: Glimmande Nymf, Fredmans epistel nr. 72. Christoffer Lindahl: sång, gitarr. Hanna Bendz: cello, video. 

Erkki Melartin: Canto Religioso, op. 121, nr. 1. Hanna Bendz, cello. Mikael Fridén, piano.

Dmitri Sjostakovitj, sonat för cello och piano op. 40, sats 1. Hanna Bendz, cello. Mikael Fridén, piano.

Frans Schubert, Ständchen. Hanna Bendz, cello. Tobias Olofsson, piano.

Julkonsert med Trio Bendz.

Studier

2010-2012: Masterprogrammet på Högskolan för Scen och Musik vid Göteborgs Universitet, för professor Mats Rondin och Johan Stern.

2007-2009: Privatstudier för Maja Vogl, Göteborg.

2004-2007: Bachelorprogrammet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, för professor Morten Zeuthen och Jakob Kullberg.

2001-2004: Gymnasiestudier på Musikkonservatoriet i Falun för Per Helders.

Verksamhet

Hanna är en mångsidig musiker med intresse för både klassisk och modern repertoar. Sedan 2012 är hon verksam som frilanscellist med många olika typer av uppdrag. Hon är efterfrågad inom Svenska kyrkans musikverksamhet i ett flertal olika församlingar och spelar på fester, bröllop och begravningar.

Hanna har ett stort intresse för genreöverskridande musikskapande och arbetar gärna inom singer/songwriter- och visgenren. Hon har sedan 2012 arrangerat konsertserien Club Bellman – Visor på Valand. Tillsammans med sin mor och syster uthör hon Trio Bendz. Hanna är ledare för körerna Refrängerna och Tonarasingers. Hanna tilldelades ett kulturstipendium från Göteborgs kvinnliga diskussionsklubb i mars 2015. År 2012 var hon Fredrika Bremer-förbundets musikstipendiat. Artikel i Enköpingsposten 9 februari 2016

Hanna spelar på en cello av Violinbyggarmästare Jan Larsson, byggd år 2008.